Letnia Akademia Inspiracji 2013 | Fundacja KReAdukacja | Lublin

Dziś, 12 czerwca 2013 r. zaczynamy realizację projektu ?Letnia Akademia Inspiracji 2013?. Partnerem działania jest Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie, której 40 uczniów weźmie udział w wakacyjnej przygodzie z warsztatami zainteresowań. Rekrutacja do projektu rozpocznie się już w przyszłym tygodniu, a zapisy na zajęcia będziemy przyjmować 21 czerwca (piątek), podczas festynu na terenie szkoły. Do udziału w projekcie zapraszamy także 5 osób dorosłych ? przede wszystkim spośród rodziców dzieci ? uczestników. Grupę rodziców chcemy zaangażować w organizację zajęć edukacyjno-kulturalnych rozwijających zainteresowania, a także do współorganizacji finałowej wystawy. To działanie rozpocznie 5-godzinne szkolenie z organizacji przedsięwzięć kulturalno – edukacyjnych, na którym uczestnicy w bardzo praktyczny sposób dowiedzą się, jak sprawnie zajmować się częścią logistyczną zajęć, np. tworzeniem grafików, list zakupów, dokonywaniem zakupów.. Na szkoleniu poruszone zostanie także zagadnienie zorganizowania wystawy. Dorośli uczestnicy będą mieli za zadanie stworzyć plan przebiegu wydarzenia, przygotować wstępne projekty zaproszeń i plakatów, będą współpracować z grafikiem przy ich wykonaniu i zajmą się promocją wydarzenia w dzielnicy. Szkolenie odbędzie się w sali udostępnionej przez Szkołę Podstawową nr 20, poprowadzi je trener posiadający doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych. Każdy rodzic będzie mógł skorzystać z godzinnych konsultacji udzielanych przez doświadczonych organizatorów wydarzeń kulturalnych.

Zajęcia edukacyjno-kulturalne rozwijające zainteresowania będą trwały 1 lipca do 31 sierpnia. Stworzyliśmy ofertę 4 warsztatów z dziedzin pozwalających na rozbudzenie zainteresowań: trash art, trening kreatywności, grafika komputerowa z elementami fotografii oraz taniec. Zostanie opracowany grafik warsztatów umożliwiający każdemu dziecku udział w 2 różnych zajęciach tygodniowo. Każdy rodzaj warsztatów będzie się odbywał 1 raz w tygodni. Uczestników zapraszamy do wyboru jednej z dwóch opcji udziału: w lipcu lub w sierpniu. Warsztaty będą prowadzić doświadczeni trenerzy i animatorzy, posiadający niezbędną wiedzę i umiejętności zarówno w dziedzinach prowadzonych przez nich zajęć, jak i w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia rozwijające zainteresowania będą się odbywały w salach udostępnionych przez Szkołę Podstawową nr 20.

Każda z dwóch grup – lipcowa i sierpniowa, weźmie także udział w wyjazdowym warsztacie regionalnym, pozwalającym dzieciom na poznanie Lublina. W czasie warsztatu w Lublinie dzieci zwiedzą Zamek Lubelski, Lubelską Trasę Podziemną, obejrzą seans filmowy w kinie. Podczas wyjazdowych warsztatów regionalnych dzieciom zapewniony będzie jeden pełny, ciepły posiłek, przejazd (komunikacja miejska), bilety wstępu, a także ubezpieczenie. Nad bezpieczeństwem grupy podczas wyjazdowych warsztatów regionalnych każdorazowo czuwać będzie 3 opiekunów.

Na cykl miesięcznych spotkań – zajęć rozwijających zainteresowania ? składa się także integracyjna gra terenowa zorganizowana przez wolontariuszy Fundacji KReAdukacja nad Zalewem Zemborzyckim.
Projekt zakończy finałowa wystawa, podczas której zaprezentowane zostaną efekty zajęć z zakresu edukacji kulturalnej, rozwijających zainteresowania. Wystawa odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej nr 20, zaproszeni na nią zostaną mieszkańcy dzielnicy, przedstawiciele mediów, pracownicy instytucji kulturalnych, edukacyjnych i społecznych z Za Cukrownią i Bronowic.

LAI 2013 – Trening Kreatywności [01.07.2013]

LAI 2013 – Warsztaty Trash Art [02.07.2013]

LAI 2013 – Warsztaty Grafiki Komputerowej [03.07.2013]

LAI 2013 – Trening Kreatywności [08.07.2013]

LAI 2013 – Warsztaty Grafiki Komputerowej [10.07.2013]

LAI 2013 – Warsztaty Taneczne [12.07.2013]

LAI 2013 – Trening Kreatywności [15.07.2013]

LAI 2013 – Warsztaty Trash Art [16.07.2013]

LAI 2013 – Warsztaty Taneczne [19.07.2013]

LAI 2013 – Warsztaty Trash Art [23.07.2013]

LAI 2013 – Warsztaty Grafiki Komputerowej [24.07.2013]

LAI 2013 – Warsztaty Taneczne [26.07.2013]

LAI 2013 – Gra Terenowa i Słoneczny Wrotków [31.07.2013]

LAI 2013 – Wycieczka Po Lublinie [01.08.2013]