Kalejdoskop Kultury 2021-Fundacja KReAdukacja

 

„Kalejdoskop Kultury 2021” to kontynuacja projektu, który rozpoczął się w dzielnicy Czuby Południowe w 2015 roku. W latach 2016 – 2019 był on realizowany w dzielnicy Czechów Południowy. W 2021 roku chcemy zrealizować projekt w dzielnicy Czuby Południowe, odpowiadając tym samym na sugestię tamtejszej szkoły o poszerzenie oferty zajęć dla młodych mieszkańców tej dzielnicy. Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty zajęć artystycznych i kulturalnych w dzielnicy. W trakcie realizacji projektu zorganizujemy cykl bezpłatnych zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci, dzięki czemu będą one miały szanse na aktywne uczestnictwo w działaniach kulturalnych. Działaniem chcemy objąć dzieci mieszkające i/lub uczące się na terenie dzielnicy Czuby Południowe.

Zajęcia będą się składały z następujących modułów:

  • „W świecie zmysłów”,
  • „Tańce połamańce”,
  • „Wielcy Mali Odkrywcy”,
  • „W małym kinie”
  • „Świat sztuki – sztuka świata”.

Ponadto dzieci będą miały szansę odwiedzić miejsca kultury, np. kino, teatr, a także wezmą udział w zabawie plenerowej. Pod koniec cyklu zajęć uczestnicy projektu będą mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń, a rodzice/opiekunowie otrzymają specjalnie przygotowane skrypty zajęć, które będą mogli wykorzystać do pracy z dziećmi w domu. Projekt będzie trwał od maja do końca grudnia 2021 roku. Wszystkie działania będą realizowane zgodnie z ewentualnymi obostrzeniami epidemicznymi.