Kalejdoskop Kultury 2020-logo-Fundacja KReAdukacja

„Kalejdoskop Kultury 2020” to kontynuacja projektów realizowanych od 2016 roku w dzielnicy Czechów Południowy we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 45. Jego głównym celem jest wzbogacenie oferty zajęć artystycznych i kulturalnych w dzielnicy. W trakcie realizacji projektu zorganizujemy cykl bezpłatnych zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci, dzięki czemu będą one miały szanse na aktywne uczestnictwo w działaniach kulturalnych. Zajęcia będą się składały z następujących modułów: W świecie zmysłów, Wielcy Mali Odkrywcy oraz Świat sztuki – sztuka świata. Pod koniec cyklu zorganizujemy piknik rodzinny – spotkanie podsumowujące dla wszystkich uczestników projektu oraz ich rodziców i/lub opiekunów. Podczas pikniku uczestnicy projektu będą mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń, a rodzice otrzymają specjalnie przygotowane skrypty zajęć, które będą mogli wykorzystać do pracy z dziećmi w domu.