Kalejdoskop Kultury 2018 | Fundacja KReAdukacja

„Kalejdoskop Kultury 2018? to kontynuacja projektu realizowane od 2016 roku w dzielnicy Czechów Południowy. Jego głównym celem jest wzbogacenie oferty zajęć artystycznych i kulturalnych w dzielnicy. W trakcie realizacji projektu zorganizujemy cykl bezpłatnych zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci, dzięki czemu będą one miały szanse na aktywne uczestnictwo w działaniach kulturalnych. Działaniem obejmiemy 25 osób: dzieci mieszkające i/lub uczące się na terenie dzielnicy Czechów Południowy. Zajęcia będą się składały z następujących modułów: „Tańce połamańce”, „Wielcy Mali Odkrywcy”, „W małym kinie” oraz „Świat sztuki ? sztuka świata”. Pod koniec cyklu zorganizujemy piknik rodzinny – spotkanie podsumowujące dla wszystkich uczestników projektu oraz ich rodziców i/lub opiekunów. Podczas pikniku uczestnicy projektu będą mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń, a rodzice otrzymają specjalnie przygotowane skrypty zajęć, które będą mogli wykorzystać do pracy z dziećmi w domu. Podczas pikniku zostanie zaprezentowany także filmik powstały na zajęciach filmowych ? w związku z 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości dzieciaki przygotują filmik o roli Lublina w procesach wolnościowych.

Zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin-stopka2018-Fundacja KReAdukacja