Kalejdoskop Kultury 2016 | Fundacja KReAdukacja

„Kalejdoskop Kultury 2016? to kontynuacja projektu realizowanego w zeszłym roku z sukcesem w dzielnicy Czuby Południowe. Jego obecna, nieco modyfikowana, edycja ma na celu wzbogacenie oferty zajęć artystycznych i kulturalnych w dzielnicy Czechów Południowy. W trakcie realizacji projektu zorganizujemy cykl bezpłatnych zajęć kulturalno-edukacyjnych.

Po zakończeniu cyklu zajęć planujemy zorganizować piknik rodzinny – spotkanie podsumowujące dla wszystkich uczestników projektu oraz ich rodziców. Rodzice i opiekunowie dzieci uczestniczących w projekcie będą mieli możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach, z których do tej pory korzystali ich podopieczni. Podczas pikniku uczestnicy projektu będą mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń, a rodzice otrzymają specjalnie przygotowane skrypty zajęć, które będą mogli wykorzystać do pracy z dziećmi w domu. Podczas pikniku zostanie zaprezentowany także filmik powstały na zajęciach filmowych. W pikniku będą mogli uczestniczyć także pozostali mieszkańcy dzielnicy, jak również wszyscy zainteresowani mieszkańcy Lublina. To właśnie oni będą pośrednimi odbiorcami projektu. Przy organizacji pikniku będą nam pomagać członkowie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Czechów Południowy.

Dzielnice-Kultury-2016-Czechow-Poludniowy-Fundacja-KReAdukacja