Great, Global Rights: Europeans Acting Together, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, NGO, Lublin, organizacja pozarządowa, realizacja projektu, projekt międzynarodowy, celem projektu jest kształtowanie spojrzenia na problemy rozwojowe w perspektywie praw człowieka, prawa człowieka, Polska Akcja Humanitarna , Fundacja Edukacja dla Demokracji,kampania społeczna związana z prawami człowieka, szkolenie dla przedstawicieli organizacji partnerskich, 17-19 czerwca 2010 w Kazimierzu Dolnym,

Fundacja KReAdukacja bierze udział w międzynarodowym projekcie ?Great ? Global Rights: Europeans Acting Together?. Celem projektu jest kształtowanie spojrzenia na problemy rozwojowe w perspektywie praw człowieka. Projekt w Polsce koordynują: Polska Akcja Humanitarna i Fundacja Edukacja dla Demokracji, które zaprosiły naszą Fundację do współpracy. Wszystkie biorące udział w projekcie organizacje zorganizują wspólną kampanię społeczną związaną
z prawami człowieka.

W dniach 17-19 czerwca w Kazimierzu odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji partnerskich, będące pierwszym etapem wspólnego działania. W szkoleniu wzięły udział także 2 osoby z naszej Fundacji. Każda organizacja biorąca udział w projekcie GREAT w 2010 roku przeprowadzi działania, które poświęcone będą prawom człowieka. My planujemy zorganizowanie warsztatów edukacyjnych połączonych ze spotkaniami z misjonarkami dla dzieci klas IV-VI szkół podstawowych z Lublina. Zajęcia będą poświęcone prawu do edukacji i rozwoju osobistego dzieci
z Nigru i Burkina Faso.

Szkoły zainteresowane kampanią prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Great, Global Rights: Europeans Acting Together, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, NGO, Lublin, organizacja pozarządowa, realizacja projektu, projekt międzynarodowy, celem projektu jest kształtowanie spojrzenia na problemy rozwojowe w perspektywie praw człowieka, prawa człowieka, Polska Akcja Humanitarna , Fundacja Edukacja dla Demokracji,kampania społeczna związana z prawami człowieka, szkolenie dla przedstawicieli organizacji partnerskich, 17-19 czerwca 2010 w Kazimierzu Dolnym,

Great, Global Rights: Europeans Acting Together, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, NGO, Lublin, organizacja pozarządowa, realizacja projektu, projekt międzynarodowy, celem projektu jest kształtowanie spojrzenia na problemy rozwojowe w perspektywie praw człowieka, prawa człowieka, Polska Akcja Humanitarna , Fundacja Edukacja dla Demokracji,kampania społeczna związana z prawami człowieka, szkolenie dla przedstawicieli organizacji partnerskich, 17-19 czerwca 2010 w Kazimierzu Dolnym,