projekt dla dzieciaków, projekt edukacyjny, projekt dla dzieci, 40 uczniów, film Przygoda Na Bronowicach, Detektywi na tropie tajemnic Bronowic 2, druga edycja, Fundacja KReAdukacja, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, DDK Bronowice, ul. Krańcowa 106, publikacja prac uczestników, Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie, gra miejska, integracja lokalna, prace ilustratorskie, fotografie uczestników, wernisaż wystawy, wystawa, plakat, zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin, Miasto Lublin, Miasto Inspiracji, uczniowie klas 2-6, warsztaty fotograficzne, warsztaty detektywistyczne, warsztaty literackie, warsztaty ilustratorskie, grupa 15 uczniów, spotkanie z ilustratorem, spotkanie z policjantem, historie detektywistyczne, firma Detektyw24, partner projektu, materiały plastyczne, serdeczne podziękowania, galeria zdjęć, publikacja, nakład 200 sztuk, bezpłatna publikacja,

Projekt jest drugą edycją programu pozwalającego dzieciom odkryć ciekawe informacje na temat lubelskiej dzielnicy Bronowice. Jest realizowany przez Fundację KReAdukacja w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 20 w Lublinie.

W czerwcu odbyła się już gra miejska odnosząca się do historii i teraźniejszości dzielnicy Bronowice. Działanie to umożliwi podniesienie poziomu integracji lokalnej społeczności wokół działań związanych z kulturą i tożsamością Bronowic. Uczestnikami gry będzie ok. 40 uczniów SP 20 wybranych przez nauczycieli. Z każdej klasy, która będzie uczestniczyła w warsztatach udział w grze wzięło przynajmniej 2 uczniów.

Obecnie trwa cykl warsztatów odkrywania tajemnic, literackich, ilustratorskich oraz filmowych.

Dopełnieniem bloku zajęć warsztatowych będą dwa godzinne spotkania – z policjantem i zawodowym ilustratorem. Dzięki nim uczestnicy dowiedzą się jak praktycznie wygląda ich praca i na co powinni zwrócić uwagę pisząc swoje historie, wykonując ilustracje. Korzystając z konwencji detektywistycznej, chcemy uświadomić uczestnikom projektu, że w najbliższym otoczeniu ukryte są ciekawe historie, które mogą wspólnie odkrywać.

Ważnym elementem są też warsztaty filmowe ? celem warsztatów jest nabycie przez ich uczestników umiejętności przygotowania filmiku pokazującego dzielnicę Bronowice, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc gdzie, w których dzieją się historie detektywistyczne przygotowane przez uczestników oraz przygotowanie jego projekcji. Kolejnym działaniem w ramach projektu będzie wydanie publikacji z pracami wykonanymi przez dzieci w czasie warsztatów. Znajdą się w niej najciekawsze i najlepiej napisane historie oraz ilustracje, które wykonali uczniowie. Zostaną one wybrane przez zespół realizujący projekt oraz nauczycieli ze SP 20. Planowany nakład to 200 egzemplarzy. Publikacja zostanie opracowana przez  grafika. Publikacja będzie rozprowadzana bezpłatnie wśród uczestników projektu i ich rodzin. Egzemplarze znajdą się również w bibliotece szkolnej, bibliotece osiedlowej oraz wojewódzkiej. Publikacja będzie udostępniana także podczas wystawy. Działanie to podniesie rangę prac przygotowywanych przez dzieci, a tym samym wpłynie na podwyższenie ich samooceny i poczucie wpływu na rzeczywistość. Publikacja to także doskonała forma utrwalenia i rozpowszechniania rezultatów projektu.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Lublin
projekt dla dzieciaków, projekt edukacyjny, projekt dla dzieci, 40 uczniów, film Przygoda Na Bronowicach, Detektywi na tropie tajemnic Bronowic 2, druga edycja, Fundacja KReAdukacja, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, DDK Bronowice, ul. Krańcowa 106, publikacja prac uczestników, Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie, gra miejska, integracja lokalna, prace ilustratorskie, fotografie uczestników, wernisaż wystawy, wystawa, plakat, zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin, Miasto Lublin, Miasto Inspiracji, uczniowie klas 2-6, warsztaty fotograficzne, warsztaty detektywistyczne, warsztaty literackie, warsztaty ilustratorskie, grupa 15 uczniów, spotkanie z ilustratorem, spotkanie z policjantem, historie detektywistyczne, firma Detektyw24, partner projektu, materiały plastyczne, serdeczne podziękowania, galeria zdjęć, publikacja, nakład 200 sztuk, bezpłatna publikacja,

projekt dla dzieciaków, projekt edukacyjny, projekt dla dzieci, 40 uczniów, film Przygoda Na Bronowicach, Detektywi na tropie tajemnic Bronowic 2, druga edycja, Fundacja KReAdukacja, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, DDK Bronowice, ul. Krańcowa 106, publikacja prac uczestników, Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie, gra miejska, integracja lokalna, prace ilustratorskie, fotografie uczestników, wernisaż wystawy, wystawa, plakat, zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin, Miasto Lublin, Miasto Inspiracji, uczniowie klas 2-6, warsztaty fotograficzne, warsztaty detektywistyczne, warsztaty literackie, warsztaty ilustratorskie, grupa 15 uczniów, spotkanie z ilustratorem, spotkanie z policjantem, historie detektywistyczne, firma Detektyw24, partner projektu, materiały plastyczne, serdeczne podziękowania, galeria zdjęć, publikacja, nakład 200 sztuk, bezpłatna publikacja,

Film „Przygoda Na Bronowicach”