Akademia-Inspiracji-2021-Fundacja-KReAdukacja-2

„Akademia Inspiracji 2021” to kontynuacja cyklu zajęć rozbudzających i rozwijających zainteresowania dzieci z lubelskiej dzielnicy Za Cukrownią. W ramach tegorocznej edycji planujemy zorganizowanie czasu wolnego dzieciom od marca oraz w wakacje. Uczestnicy projektu wezmą udział w bezpłatnych zajęciach rozwijających zainteresowania: Mała Pracownia Artystyczna, Klub Małego Odkrywcy, Warsztat Młodego Majsterkowicza, Dziecięcy Klub Filmowy. Ponadto w projekcie przewidziane są zabawy i gra terenowa. Dzięki uczestnictwu w projekcie dzieci będą miały szanse na aktywne uczestnictwo w działaniach kulturalnych.

Dzielnice Kultury-Wsparcie dzięki finansowaniu Miasta Lublin-Fundacja KReAdukcja 2021