Akademia Inspiracji 2017 | Fundacja KReAdukacja

„Akademia Inspiracji 2017” jest kontynuacją cyklu zajęć rozbudzających i rozwijających zainteresowania dzieci z lubelskiej dzielnicy Za Cukrownią. W ramach „Akademii Inspiracji 2017”  organizujemy czas wolny dzieciom – uczniom Szkoły Podstawowej nr 20 – w czasie ferii zimowych, w drugim semestrze, a także przez pierwszy miesiąc wakacji.

Uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach estetyczno ? edukacyjnych, rozwijających zainteresowania: ?Mała Pracownia Artystyczna?, ?Klub Małego Odkrywcy? ?Dziecięcy Klub Filmowy?. Ponadto dzieci biorące udział w zadaniu w ferie będą miały szansę udać się na wycieczkę do miejsc kultury np. kino, teatr, a na koniec realizacji zadania wezmą udział w ognisku.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 roku. 

700 lat Miasta Lublin | Fundacja KReAdukacja