akademia-inspiracji2016-z-tlem

„Akademia Inspiracji 2016” to projekt, polegający na przeprowadzeniu kontynuacji cyklu zajęć rozbudzających i rozwijających zainteresowania dzieci z lubelskiej dzielnicy Za Cukrownią. Jest to kontynuacja działań podejmowanych od 2013r. na rzecz dzieci mieszkających na tej dzielnicy. Warsztaty, które były dotychczas realizowane, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci – przede wszystkim uczniów Szkoły Podstawowej nr 20. Są doskonałą okazją do kreatywnego, mądrego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. W ramach „Akademii Inspiracji 2016” planujemy zorganizować czas wolny dzieciom w czasie ferii zimowych oraz nowym semestrze, a także przez pierwszy miesiąc wakacji. 30 uczestników weźmie udział w zajęciach estetyczno ? edukacyjnych, rozwijających zainteresowania.

Ponadto dzieci biorące udział w zadaniu w ferie będą miały szansę udać się na wycieczkę do miejsc kultury np. kino, teatr, a na koniec realizacji zadania (lipiec 2016) wezmą udział w ognisku. Podsumowaniem zajęć filmowych będzie nagranie filmiku z udziałem dzieci, zaś cykl warsztatów graficznych zakończy przygotowanie albumu on-line zawierającego prace dzieci powstałe podczas warsztatów. Zadanie będzie realizowane przez Fundację KReAdukacja od 11 stycznia do 31 sierpnia 2016r., a większość działań będzie się odbywała na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie, mieszczącej się na terenie dzielnicy Za Cukrownią.