Akademia Inspiracji 2014, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja KReAdukacja, Lublin 2014, Miasto Lublin, zajęcia poza szkolne, edukacja nieformalna, Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie, wystawa podsumowująca, galeria zdjęć, prace uczestników, Pani dyr. Kinga Ostrowska, cykl zajęć, rozwijających zainteresowania, rozwój zainteresowań wśród dzieci, dzielnica Za Cukrownią, problemy finansowe i rodzinne, zajęcia w ferie, zajęcia w czasie roku szkolnego, warsztaty w ferie, warsztaty w czasie roku szkolnego, 4 rodzaje warsztatów, trash art, trening kreatywności, grafika komputerowa, elementy fotografii, warsztaty taneczne, wycieczka do Zoo w Zamościu, wycieczka, Zamek Lubelski, Piwnica Pod Fortuną, zwiedzanie, muzeum, bezpłatny udział w projekcie, www.kreadukacja.org

„Akademia Inspiracji 2014” to projekt polegający na przeprowadzeniu cyklu zajęć rozbudzających i rozwijających zainteresowania dzieci z lubelskiej dzielnicy Za Cukrownią , które ze względu na sytuację finansową i społeczną rodzin mają utrudniony dostęp do edukacji pozaszkolnej, pozwalającej na rozwój zainteresowań oraz małą możliwość poznawania miasta i regionu, w którym mieszkają. Jest to kontynuacja zadania „Letnia Akademia Inspiracji 2013”, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci  – przede wszystkim uczniów Szkoły Podstawowej nr 20. W czasie ferii oraz w nowym semestrze, do końca roku szkolnego 2013/2014 30 uczestników weźmie udział w zajęciach estetyczno ? edukacyjnych, rozwijających zainteresowania. W czasie ferii każdy uczestnik będzie mógł wybrać dwa spośród czterech rodzajów warsztatów: trash art, trening kreatywności, grafika komputerowa z elementami fotografii, warsztaty taneczne. Po zakończeniu ferii każdy uczestnik wybierze zajęcia, które najbardziej go zainteresowały i będzie uczestniczył w jednym spotkaniu tygodniowo do końca roku szkolnego. Ponadto dzieci biorące udział w zadaniu w ferie będą miały szansę wyjechać do Zamościa, a na koniec realizacji zadania (czerwiec 2014) wezmą udział w wycieczce po Lublinie. Podsumowaniem zadania będzie wystawa, podczas której zaprezentowane zostaną efekty działań podejmowanych przez dzieci w czasie warsztatów. Zadanie będzie realizowane przez Fundację KReAdukacja od 2 stycznia do 31 lipca 2014r., a większość działań będzie się odbywała na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie, mieszczącej się na terenie dzielnicy Za Cukrownią.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć projektu:

Zajęcia odbywające się podczas ferii zimowych 2014

Akademia Inspiracji 2014, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja KReAdukacja, Lublin 2014, Miasto Lublin, zajęcia poza szkolne, edukacja nieformalna, Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie, wystawa podsumowująca, galeria zdjęć, prace uczestników, Pani dyr. Kinga Ostrowska, cykl zajęć, rozwijających zainteresowania, rozwój zainteresowań wśród dzieci, dzielnica Za Cukrownią, problemy finansowe i rodzinne, zajęcia w ferie, zajęcia w czasie roku szkolnego, warsztaty w ferie, warsztaty w czasie roku szkolnego, 4 rodzaje warsztatów, trash art, trening kreatywności, grafika komputerowa, elementy fotografii, warsztaty taneczne, wycieczka do Zoo w Zamościu, wycieczka, Zamek Lubelski, Piwnica Pod Fortuną, zwiedzanie, muzeum, bezpłatny udział w projekcie, www.kreadukacja.org

Wycieczka do Zoo w Zamościu
Akademia Inspiracji 2014, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja KReAdukacja, Lublin 2014, Miasto Lublin, zajęcia poza szkolne, edukacja nieformalna, Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie, wystawa podsumowująca, galeria zdjęć, prace uczestników, Pani dyr. Kinga Ostrowska, cykl zajęć, rozwijających zainteresowania, rozwój zainteresowań wśród dzieci, dzielnica Za Cukrownią, problemy finansowe i rodzinne, zajęcia w ferie, zajęcia w czasie roku szkolnego, warsztaty w ferie, warsztaty w czasie roku szkolnego, 4 rodzaje warsztatów, trash art, trening kreatywności, grafika komputerowa, elementy fotografii, warsztaty taneczne, wycieczka do Zoo w Zamościu, wycieczka, Zamek Lubelski, Piwnica Pod Fortuną, zwiedzanie, muzeum, bezpłatny udział w projekcie, www.kreadukacja.org

Zajęcia odbywające się podczas roku szkolnego:
Akademia Inspiracji 2014, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja KReAdukacja, Lublin 2014, Miasto Lublin, zajęcia poza szkolne, edukacja nieformalna, Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie, wystawa podsumowująca, galeria zdjęć, prace uczestników, Pani dyr. Kinga Ostrowska, cykl zajęć, rozwijających zainteresowania, rozwój zainteresowań wśród dzieci, dzielnica Za Cukrownią, problemy finansowe i rodzinne, zajęcia w ferie, zajęcia w czasie roku szkolnego, warsztaty w ferie, warsztaty w czasie roku szkolnego, 4 rodzaje warsztatów, trash art, trening kreatywności, grafika komputerowa, elementy fotografii, warsztaty taneczne, wycieczka do Zoo w Zamościu, wycieczka, Zamek Lubelski, Piwnica Pod Fortuną, zwiedzanie, muzeum, bezpłatny udział w projekcie, www.kreadukacja.org

Wycieczka po Lublinie:

Akademia Inspiracji 2014, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja KReAdukacja, Lublin 2014, Miasto Lublin, zajęcia poza szkolne, edukacja nieformalna, Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie, wystawa podsumowująca, galeria zdjęć, prace uczestników, Pani dyr. Kinga Ostrowska, cykl zajęć, rozwijających zainteresowania, rozwój zainteresowań wśród dzieci, dzielnica Za Cukrownią, problemy finansowe i rodzinne, zajęcia w ferie, zajęcia w czasie roku szkolnego, warsztaty w ferie, warsztaty w czasie roku szkolnego, 4 rodzaje warsztatów, trash art, trening kreatywności, grafika komputerowa, elementy fotografii, warsztaty taneczne, wycieczka do Zoo w Zamościu, wycieczka, Zamek Lubelski, Piwnica Pod Fortuną, zwiedzanie, muzeum, bezpłatny udział w projekcie, www.kreadukacja.org

Wystawa Podsumowująca Projekt:

Akademia Inspiracji 2014, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja KReAdukacja, Lublin 2014, Miasto Lublin, zajęcia poza szkolne, edukacja nieformalna, Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie, wystawa podsumowująca, galeria zdjęć, prace uczestników, Pani dyr. Kinga Ostrowska, cykl zajęć, rozwijających zainteresowania, rozwój zainteresowań wśród dzieci, dzielnica Za Cukrownią, problemy finansowe i rodzinne, zajęcia w ferie, zajęcia w czasie roku szkolnego, warsztaty w ferie, warsztaty w czasie roku szkolnego, 4 rodzaje warsztatów, trash art, trening kreatywności, grafika komputerowa, elementy fotografii, warsztaty taneczne, wycieczka do Zoo w Zamościu, wycieczka, Zamek Lubelski, Piwnica Pod Fortuną, zwiedzanie, muzeum, bezpłatny udział w projekcie, www.kreadukacja.org

Akademia Inspiracji 2014, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja KReAdukacja, Lublin 2014, Miasto Lublin, zajęcia poza szkolne, edukacja nieformalna, Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie, wystawa podsumowująca, galeria zdjęć, prace uczestników, Pani dyr. Kinga Ostrowska, cykl zajęć, rozwijających zainteresowania, rozwój zainteresowań wśród dzieci, dzielnica Za Cukrownią, problemy finansowe i rodzinne, zajęcia w ferie, zajęcia w czasie roku szkolnego, warsztaty w ferie, warsztaty w czasie roku szkolnego, 4 rodzaje warsztatów, trash art, trening kreatywności, grafika komputerowa, elementy fotografii, warsztaty taneczne, wycieczka do Zoo w Zamościu, wycieczka, Zamek Lubelski, Piwnica Pod Fortuną, zwiedzanie, muzeum, bezpłatny udział w projekcie, www.kreadukacja.org, plakat informacyjny, plakat informujący

Akademia Inspiracji 2014, Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Fundacja KReAdukacja, Lublin 2014, Miasto Lublin, zajęcia poza szkolne, edukacja nieformalna, Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie, wystawa podsumowująca, galeria zdjęć, prace uczestników, Pani dyr. Kinga Ostrowska, cykl zajęć, rozwijających zainteresowania, rozwój zainteresowań wśród dzieci, dzielnica Za Cukrownią, problemy finansowe i rodzinne, zajęcia w ferie, zajęcia w czasie roku szkolnego, warsztaty w ferie, warsztaty w czasie roku szkolnego, 4 rodzaje warsztatów, trash art, trening kreatywności, grafika komputerowa, elementy fotografii, warsztaty taneczne, wycieczka do Zoo w Zamościu, wycieczka, Zamek Lubelski, Piwnica Pod Fortuną, zwiedzanie, muzeum, bezpłatny udział w projekcie, www.kreadukacja.org