Akademia Inspiracji 2020 | logo Fundacja KReAdukacja

„Akademia Inspiracji 2020” to kontynuacja cyklu zajęć rozbudzających i rozwijających zainteresowania dzieci z lubelskiej dzielnicy Za Cukrownią. W ramach tegorocznej edycji planujemy zorganizowanie czasu wolnego dzieciom od lutego do połowy lipca. Uczestnicy projektu wezmą udział w bezpłatnych zajęciach rozwijających zainteresowania: Mała Pracownia Artystyczna, Klub Małego Odkrywcy, Warsztat Młodego Majsterkowicza. Ponadto w projekcie przewidziane są także wyjścia do miejsc kultury i rozrywki. Dzięki uczestnictwu w projekcie dzieci będą miały szanse na aktywne uczestnictwo w działaniach kulturalnych.